Принтиране

Промени в условията и реда за финансиране на процедури по валидиране на професионални знания, умения и компетентности на търсещите работа лица

Автор: Мариана Василева,
В чл. 40, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) е регламентирано, че „валидирането на професионални знания, умения и компетентности“ е установяване и признаване на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или информално учене, и на съответствието им с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.