- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Продължават мерките в подкрепа на заетостта и изплащане на компенсации

В условията на бавно икономическо възстановяване и продължаваща извънредна епидемична обстановка мерките за подкрепа на бизнеса и за запазване на заетостта на работниците и служителите от предприятия, които преустановиха работа, работят при непълно работно време и имат намалени приходи от продажби, са удължени.