Принтиране

Прекратяване и възстановяване на регистрацията на търсещите работа лица

Автор: Лариса Тодорова,
Разпоредбите, които регламентират прекратяването и възстановяването на регистрацията на търсещите работа лица, са чл. 20, ал. 3-9 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и чл. 16, ал. 1-8 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (ППЗНЗ).