Принтиране

Преглед на промените в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

Автор: Елка Димитрова,
Независимо от нестабилната икономическа обстановка и напрегнатата международна конюнктура, търсенето на работна сила в страната нараства.