Принтиране

Практически аспекти на приложението на мярката 60 на 40

Автор: Елка Димитрова,
Една от първите стартирали мерки за подпомагане запазването на заетостта съгласно ПМС № 55 от 30.03.2020 г., вече се прилага достатъчно време и се ползва с голям интерес от бизнеса в страната, което е и основен аргумент за нейното удължаване за подкрепа на заетостта и след извънредното положение и обявената епидемична обстановка.