Принтиране

Отпускане на еднократна парична сума за одобрен бизнес проект, вместо периодично изплащане на обезщетението за безработица

Автор: Андрей Александров,
Едва ли може да има съмнение, че безработицата е негативно явление в социален, икономически и психологически план, на което държавата трябва да противодейства. Доколко успешна е тази борба, е твърде дискусионен въпрос.