- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Нови възможности за финансова подкрепа на работодатели и безработни лица

Близо 3 500 000 лв. са средствата, пренасочени по предложение на Агенцията по заетостта от програми и мерки за стимулиране на заетостта, които поради извънредното положение и епидемична обстановка не стартираха своевременно или в пълен обхват.