- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Нови двадесет и девет професии са включени в Националната класификация на професиите и длъжностите от 1 януари 2020 г.

От 2020 г. Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. (НКПД) включва нови 29 професии и длъжности съгласно Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД 01-815 от 23.12.2020 г., съгласувана с председателя на Националния статистически институт (НСИ).