- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Нови девет професии са включени в Националната класификация на професиите и длъжностите през 2021 година

От началото на 2021 г. Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. (НКПД), включва девет нови професии и длъжности съгласно Заповед № РД 01-105 от 23.12.2020 г.1 на министъра на труда и социалната политика, съгласувана с председателя на Националния статистически институт.