Принтиране

Новата мярка „Запази ме +“ в подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприятия, които директно са преустановили стопанската си дейност при налагането на противоепидемични мерки

Автор: Мариана Василева,
Целта на операцията „Запази ме +“ е да се предостави подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприятия и на самоосигуряващи се лица, които директно са преустановили стопанската дейност при налагането на противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID -19.