- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Националният план за действие по заетостта – в подкрепа за запазване и възстановяване на заетостта през 2021 г.

Наред с продължаването и през 2021 г. на мерките за запазване на заетостта на вече наетите лица с 83 млн. лв. ще бъде осигурена субсидирана заетост и обучение на безработните, чийто брой нарасна в условията на пандемия и спиране на дейността на много фирми.