Принтиране

Националният план за действие по заетостта през 2022 година – основни приоритети, програми и мерки

Автор: Елка Димитрова,
Изпълнението на Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) през 2022 г. стартира по-късно (той бе приет с Решение № 265 на Министерския съвет от 26.04.2022 г.), но с помощта на осигурения значително по-голям финансов ресурс (с 48,2% повече от 2021 г.) и вече натрупания опит за стабилизиране функционирането на пазара на труда в условия на кризисни ситуации, Планът ще подпомогне повишаването на заетостта и ограничаването на безработицата.