Принтиране

Мярката „60 на 40“ се удължава за още два месеца

Автор: Елка Димитрова
За справяне с неблагоприятното въздействие върху икономиката и като мерки за запазване на заетостта на работници и служители от предприятия, които преустановиха работа, установиха непълно работно време и отчетоха намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 на сто, за периода от 13.03.2020 г. до 31.05.2021 г. се прилагаха Постановление № 55 на Министерския съвет от 2020 г. и Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г.