Принтиране

Мярката 60 на 40 продължава да се прилага от 1 юли 2020 година

Автор: Елка Димитрова,
Възстановяването на икономиката започна след края на извънредното положение, но поради невъзможността за бърз рестарт, както и за намаляване на приходите от продажби и услуги в най-засегнатите сектори на икономиката, дори и след възстановяване на дейността им, Министерският съвет прие Постановление № 151 от 03.07.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.