- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Какви политики, програми и мерки предвижда Националният план за действие по заетостта за 2020 година

В условията на благоприятна стопанска конюнктура ясно се открояват структурните несъответствия на пазара на труда, част от които са свързани с човешкия капитал.