Принтиране

Какъв вид договор трябва да бъде сключен с лице, което още не е завършило висше образование – трудов, или граждански договор?

Автор: Андрей Александров
ВЪПРОС: Управителят на търговско дружество възнамерява да назначи лице, което да отговаря за поддръжка на онлайн платформи.