Принтиране

За т. нар. „професионални рискове“ се осигуряват само лицата, полагащи зависим труд

Автор: Андрей Александров,
ВЪПРОС: Може ли самоосигуряващо се лице (адвокат на договор за постоянна работа на адвокат с адвокатско дружество) да се осигурява за трудова злополука и професионална болест?