Принтиране

Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа

Автор: Андрей Александров,
ВЪПРОС: Има ли право работник с еднодневен трудов договор по чл. 114а, ал. 1 КТ: