Принтиране

Срокът на предизвестие при прекратяване на трудовото правоотношение трябва да е еднакъв за двете страни

Автор: Андрей Александров,
ВЪПРОС: В последните години зачестиха персоналните промени в ръководството на предприятието, често свързани и с освобождаване на някои дългогодишни служители по чисто субективни причини.