Принтиране

Съгласие на работодателя за продължаване на обучението на негов работник

Автор: Андрей Александров
ВЪПРОС: Фирма в IT сектора назначава студенти на трудов договор.