Принтиране

Размер на обезщетението за неспазено предизвестие

Автор: Андрей Александров,
ВЪПРОС: Учителка се пенсионира и трудовият й договор се прекратява на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ.