Принтиране

При какви условия работодателят може да оттегли отправено предизвестие до работника или служителя за прекратяване на трудовия договор?

Автор: Андрей Александров
ВЪПРОС: Управителят на ООД е отправил писмено предизвестие до служител, че трудовото му правоотношение ще бъде прекратено на 01.08.2023 г. поради намаляване на обема на работа (чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ).