Принтиране

Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя и неспазване на срока на предизвестие

Автор: Андрей Александров,
ВЪПРОС: В нашето предприятие често се изправяме пред един и същи казус.