Принтиране

Право на обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 КТ на пенсионер

Автор: Андрей Александров,
ВЪПРОС: Може ли да се ползва от правото на обезщетение на основание чл. 222, ал. 1 КТ за времето, през което е останал без работа, служител, който е пенсионер и чийто трудов договор е прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ - при намаляване на обема на работата?