Принтиране

Подсъдност на индивидуалните трудови спорове

Автор: Андрей Александров
ВЪПРОС: Наложено ми беше наказание „дисциплинарно уволнение“ за нарушение на трудовата дисциплина, което не съм извършил.