Принтиране

Подписване на трудов договор с квалифициран електронен подпис от работодателя и собственоръчно от работника или служителя

Автор: Андрей Александров,
ВЪПРОС: Във връзка със сключване на трудов договор, може ли същият да е подписан собственоръчно от служителя, а работодателят да е положил подпис чрез квалифициран електронен подпис (КЕП)? Трудовият договор, така подписан, легитимен ли е съгласно българското законодателство?