Принтиране

Отпуск и обезщетение за бременност и раждане при прекратяване на осигуряването

Автор: Андрей Александров,
ВЪПРОС: Майка е в 135-дневен отпуск за бременност и раждане до 07.01.2023 г.