Принтиране

Изискване на свидетелство за съдимост от кандидати за работа

Автор: Андрей Александров,
ВЪПРОС: Кога можем да изискваме свидетелство за съдимост при сключване на трудов договор?