Принтиране

Допълнително трудово възнаграждение за придобита образователна и научна степен „доктор“ или научна степен „доктор на науките“

Автор: Андрей Александров,
ВЪПРОС: Имаме няколко служители с придобита образователна и научна степен „доктор“.