Принтиране

Дискриминационно ли е недопускането на кандидат за работа до процедурата по подбор поради факта, че същият е бил дисциплинарно уволнен от същия работодател?

Автор: Андрей Александров
ВЪПРОС: Може ли кандидат за работа да оспорва решението на работодателя или негов орган да не бъде допуснат до процедурата по подбор (става дума за работодател - частно дружество, и сключване на трудов договор, а не за провеждане на конкурс по КТ или специален закон)?