Принтиране

База за изчисляване на обезщетенията при прекратяване на трудовото правоотношение

Автор: Андрей Александров,
ВЪПРОС: При обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ полага ли ми се и клас прослужено време?