- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Трудът и правото между 10 юни и 10 юли 2021 г.

Актуализирана е електронната услуга на НОИ за изчисляване на прогнозен размер на пенсията.