- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Трудът и правото между 10 юли и 10 август 2022 г.

Удължава се действието на експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, чийто срок е изтекъл в периода на извънредното положение.