- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Трудът и правото между 10 юли и 10 август 2021 г.

Правителството предлага промени в КСО и в За­кона за бюджета на ДОО.