- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Трудът и правото между 10 юли и 10 август 2020 г.

Данните от осигурителите при изплащане на парични обезщетения от НОИ, вече се декларират само по електронен път.