- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Трудът и правото между 10 януари и 10 февруари 2020 г.

Работодателите ще получават средства от държавата за запазване на заетостта на своите служители до края на март 2021 г. Министерският съвет прие промени в Постановление № 151 от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства на работодатели за запазване на заетостта на работници и служители в сектори и икономически дейности, […]