Принтиране

Трудът и правото между 10 октомври и 10 ноември 2022 г.

Автор: Труд и право,
Правителството одобри проект на закон, който да продължи действието на законите за бюджетите на ДОО и НЗОК от 2022 г. до приемането на съответните бюджетни закони за 2023 г.