- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Трудът и правото между 10 октомври и 10 ноември 2021 г.

Считано от 11 ноември Агенцията по заетостта стартира прием на заявления за изплащане на компенсации по мярката „Запази ме +“.