- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Трудът и правото между 10 май и 10 юни 2021 г.

От 1 юни 2021 г. са в сила промени в процедурите за достъп до българския пазар на труда на граждани на трети държави.