- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Трудът и правото между 10 май и 10 юни 2020 г.

Регламентира се изчисляването на обезщетението за непол­зван отпуск при прекратяване на трудовия договор.