- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Трудът и правото между 10 декември 2021 г. и 10 януари 2022 г.

Държавата ще продължи да подкрепя работодателите за запазване на заетостта и през 2022 г.