- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Трудът и правото между 10 декември 2020 г. и 10 януари 2021 г.

Пенсиите в размер до 650 лева няма да бъдат запорирани. Причината е промяната в размера на минималната работна заплата от 610 на 650 лв., считано от 01.01.2021 г., съгласно ПМС № 331 от 26.11.2020 г. (обн. ДВ, бр. 103 от 2020 г.). Съгласно установеното в Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, принудителното изпълнение може […]