- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Трудът и правото между 10 август и 10 септември 2022 г.

Министерският съвет предлага промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските.