- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Затруднява ли дистанционната работа размяната на документи между страните по трудовото правоотношение

Дистанционната работа (като обобщаващо понятие за работата от разстояние и надомната работа) придоби особена актуалност след обявяването на извънредното положение в страната поради пандемията на коронавирус и последвалата го извънредна епидемична обстановка.