Принтиране

Задължения на страните по трудовото правоотношение, които трябва да бъдат изпълнени в определен срок

Автор: Лариса Тодорова,
Уредбата на трудовите отношения между работника или служителя и работодателя е предмет на Кодекса на труда.