Принтиране

За здължението на работодателя за незабавно предаване на трудовата книжка след прекратяване на трудовото правоотношение

Автор: Ненко Салчев,
Съгласно чл. 347 от Кодекса на труда (КТ) трудовата книжка е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя, и има важно значение за редица негови трудови и осигурителни права.