Принтиране

За задължението на работодателя за изплащане на трудово възнаграждение

Автор: Тодор Капитанов,
ВЪПРОС: „Какви са законовите задължения на работодателя за изплащане на трудово възнаграждение? Какви са правата ми, ако работодателят не ми изплаща заплатата?“