- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

За труднорешимите задачи, които поставя „антикризисното“ законодателство пред страните по трудово правоотношение

За съжаление и последната (засега) група изменения на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците (ЗМДВИППП – изм. ДВ, бр. 98 от 17.11.2020 г.),…