Принтиране

За преддоговорните отношения на страните в процеса на сключване на трудов договор

Автор: Андрей Александров,
Встъпването в трудово правоотношение понякога се оказва трудно начало както за работодателя, така и за работника или служителя.