- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

За някои въпроси относно платения годишен отпуск

Кодексът на труда (КТ) урежда правото на всеки работник или служител на платен годишен отпуск.